Wednesday, November 14, 2012

Hvordan få til en god og sikker dokumentflyt mellom elev, skole og hjem?


På skolen min sender vi ut månedsrapporter til foreldre. Her skriver elever og kontaktlærer på hvordan siste måneden har gått, både av faglig og sosial karakter.
Vi benytter Itslearning mye, og har prøvd å gjøre dette der. Problemet er at foreldre ikke har egen tilgang til Itslearning. Utfordringen består da i å få alle parter til å skrive inn i samme skjema. Erfaring tilsier at digitalt er best, først og fremst som en effektiviseringsgevinst i forhold til ransel-post  Dette skal gjøres samtidig som normale krav til personvern ivaretas.
Vi har prøvd at elever svarer på melding i Itslearning til lærer, som videresender til egen mail, for så å videresende per e-post til foreldre. Til slutt skal svar fra foreldre og andre arkiveres i elevmappen.
En annen vri vi har prøvd er å legge det ut som undersøkelse i Itslearning. Utfordringen da har vært å ”svare” på denne og få den hjem.
Det som egentlig har fungert best er å ha 1 stk A4 ark, der elevene skriver øverst, så kontaktlærer. Via skolesekken hjem til foreldre og tilbake til skolens arkiv. Som nevnt, er postgangen urimelig treg her.
Spørsmål til det store nasjonale lærerrommet er derfor: Hvordan få til en god og sikker dokumentflyt mellom elev, skole og hjem?

Tuesday, August 10, 2010

Skolestart 2010

Årets planleggingsuke er i gang. Bare for å ha sagt det med en gang; At hele personalet bruker en hel uke til planlegging gjør at skuldrene er betydelig lavere resten av høsten. Anbefales på det varmeste!

Alltid mye å ta tak i: To datarom er renovert etter vannlekkasje, jeg skal overta en ny klasse (9. trinn), og ellers mange nye innput fra fellessamlinger. Merker og at Twitteraktiviteten blant lærere begynner å ta seg opp igjen, mange innput der også. Kjekt!

Hva skal jeg så satse på dette året? Som vanlig er planen å være bedre forberedt tidligere, ha bedre oversikt på pulten og ellers følge opp alt med en gang. Ut over det, lurer jeg også på å ta i bruk foreldreløsningen på Its learning for utvalgte klasser. Ser for meg at det blir en hel del manuell registrering av dette, og er derfor fortsatt litt i tenkeboksen. Ble også inspirert på Its learning sin brukerkonferanse tidligere i år til å ta i bruk funksjonen Individuell utviklingsplan. Overskuddet i ukene fremover bestemmer dette.

Resten av uken er det tur til Jærmuseet med innlagt grilling, matematikkforskning i samarbeid med en barneskole og selvsagt litt bæring. Ingen planelggingsuke er komplett uten en god dose med bæring. Bæring av stoler og pulter, bøker og pcer. Trøste og bære!

Og dette er skrevet mens programmet Landeplage om sangen «Livet er for kjipt» har stått på i bakgrunen. Livet er absolutt ikke kjipt, kjenner jeg gleder meg masse til høsten. God skolestart!Wednesday, April 28, 2010

Kveldsundervisning

Er akkurat kommet hjem fra kveldsundervisning med noen elever fra 10. trinn ved skolen. Har arbeidet med algebra og uoppstilte likninger. Kveldskurs for 10 trinn er noe vi har gjort i flere år på Nærbø ungdomsskule med hell.
Opplegget fungerer på denne måten: På våren i 10. lages det en plan for noen kurskvelder i fagene norsk, matematikk og engelsk. På disse kveldene er det fokus på skriftlig eksamen. I matematikk har vi for eksempel kurs i funksjoner, algebra og et i Excel og Geogebra.
Gulroten for elevene er at to timer med undervisning en kveld i april/mai, gir en hel dag avspasering i juni - etter muntlig eksamen. Gulroten for lærerne er selvsagt sjansen til å lære elevene mer, i tillegg til å avspasere når elevene gjør det :) Påmelding er helt frivillig, og de som ikke benytter seg av tilbudet, får noen "ekstra" dager i juni.
Disse kveldene er kjekke. Elevene møter opplagt (vesentlig mer enn de til vanlig er 08:15) og det er i det hele tatt en mer avslappet atmosfære. Elevene vet de der på frivillig basis. Jeg tror dette gir en ekstra motivasjon. I tillegg har vi lavere terskel for å utvise elever. Skal de være der, må de gjøre seg fortjent til avspaseringen.
Dette gir alt i alt en vinn-vinn situasjon: vi får utnyttet skoleåret bedre og slipper å lage masse tulleopplegg helt på slutten av 10. trinn.
På denne måten får vi utnyttet tidene etter eksamen FØR eksamen!

Monday, April 26, 2010

En epoke er over

Leser på hardware.no i dag at Sony skal avslutte salget av disketter i mars 2011. Må si jeg er lettere sjokkert - og ikke så rent lite nostalgisk :) Trodde i grunnen at disse diskettene var avlegs for to og en halv evighet siden.

Minnes med glede følelsen av å sette inn en 5,25" diskett i diskettstasjonen til C-64'en - et fantastisk fremskritt fra kassettspilleren. Husker også at vi klippet hakk i siden på diskettene for å spare penger. Da kunne diskettene brukes på begge sider.

Minnes ikke med samme glede arbeidet med installere Microsoft Office på rundt 30 disketter!

Men mitt dårligste minne fra diskett-epoken, skriver seg fra en hektisk førjulstid i 2001. Det var siste innspurt med å skrive vurderinger til jul. Og dagen før siste skoledag, virket ikke min klasses diskett. Alt arbeid var borte... Etter denne erfaringen, har jeg blitt en nokså notorisk backuper, i hvertfall med terminvurderinger.

Kjære floppy disk: Takk for alt og hvil i fred!


Thursday, April 15, 2010

Brukerkonferansen dag 3

Avslutningsdagen startet med It's learnings sjef som fikk ordet i tre kvarter. Litt om planer for selskapet, om utvidelse i andre land og om en kommende konkurranse for lærere. Ikke veldig spennende.

Deretter overttok Svend Andreas Horgen (HiST) talerstolen med stoppeklokke! Effektiv foreleser. Han delte ut 10 gode tips til bruk av It's learning:

Han har skrevet eget innlegg om det såkalte To-do-tipset. På bloggen hans er det også en egen tipsserie om digitale tester. Alt er vel verdt å lese!
Håvard Tjora, kjent fra TV-serien "Blanke ark" snakket arbeidet med programmet og om læringsstiler generelt. Lite nytt, men ikke uviktig av den grunn.
Den beste taleren kom til slutt; Pellegrino Riccardi. Han snakket om kommunikasjon, kulturelle forskjeller og læring på en underholdende måte, samtidig som innlegget han ga en del tankevekkere.
Vil ellers anbefale fellesreferatet fra konferansen og et Twittersøk på #itsbk10.

Tuesday, April 13, 2010

Brukerkonferansen dag 2

Oppsummering av dag 2 på brukerkonferansen

Marita Aksnes (Randaberg vgs) startet med å stille spørsmålet: Hvordan ville du vært som 16-årig elev med dagens teknologi tilgjengelig om du kjedet deg i timene? Jeg kjenner for egen del at jeg ville tekstet på mobil, lest nettaviser, vært innom Facebook og Twitter – om jeg fikk sjansen. Med Marita som lærer virker det som ikke som jeg hadde fått lov til dette…

Hun kom bl.a. inn på dette med at om en skal ha godt utbytte av å trekke pcer inn i klasserommet, må en være villig til å forandre undervisningsformen. Med så mange potensielle forstyrrelser rett foran nesen, eller tidstyver som det så populært kalles, må en legge til rette for en klasseromssituasjon der det gjøres noen få, men enkle grep:

  • Starte timen med pc lukket, pcen trenger ikke være oppe/på hele tiden
  • De som sier de tar notater, må sende disse til lærer, merknad om det bare er tull
  • Elevene skal ikke ha tid til å holde på med andre ting enn skolearbeid
  • Være mer bak i klasserommet (evt. møblere klasserom så det er mulig å komme seg tundt i hele klasserommet)
  • Gi korte frister på oppgaver, gjerne innen timen
  • Starter i It’s learning (med god struktur), deretter ”ut i verden” for så til slutt å lande i It’s learning

Ellers nevnte hun Creaza. Skal teste det ut og kommer gjerne et eget innlegg om dette senere.

Robert Aak Eide fra Skranevatnet skole i Bergen hadde matematikk og tester i It’s learning som hovedtema. Han kom bl.a. inn på læringseffekten ved at elever selv lager tester i faget. Jeg ser for meg at dette må gjøres i et eget matte-prosjekt på It’s learning, for at elever skal få de nødvendige rettigheter. Knallidé!

Han kom ellers inn på de opplagte fordelene med selvrettende tester, muligheter for å generere rapporter på individ- og gruppenivå, og bruk av kategorier ved bruk av tester, enten som lett, middels, vanskelig eller som emner som geometri, algebra og lignende. Det er mulighet for ulik poenggiving i ulike kategorier.

Han gjorde en hederlig innsats for å presentere Universell matematikk fra Cyberbook og Kikora, men ble stort sett stoppet pga. nettverksproblemer. Kikoragir tilbakemelding på mellomregninger (ikke bare på sluttsvaret) og kan integreres rett inn i It’s learning. Elever har også gitt tilbakemelding om at de lærer mer selv, siden de ser hvilke mellomregnniger som er feil (de slipper å lete gjennom hele utregningen).

Roger Stjernberg hos It’s learning prøvde på entusiastisk vis å selge den kommende Extensions-løsningenn (Tillegg på norsk?) på plattformen, som visstnok skal lanseres fredag 16.04.

Widgit Insite er et annet tillegg som kan brukes til å generere symbol fra tekst. Fungerte utmerket på engelsk. Kan være et godt verktøy for å hjelpe minoritetsspråklige.

Atekst kommer også som tillegg. Extensions ser spennende ut, men regner med at ligger betydelige utgifter knyttet til bruk på dette etter hvert. Det er vel den klassiske doplanger-strategien om gi det gratis i begynnelsen…

Tom Zachariassen ved Ajer ungdomsskole (Hamar kommune) snakket om vurdering. Mye kjent om nye vurderingsforskrifter og om kjennetegn på måloppnåelse.

Han trakk frem John Hatties metaanalyser av ulike studier, der det bl.a. kom frem hvilke faktorer som bidrar med stor effekt til bedre resultater hos elevene:

  • Lærerens klarhet, struktur
  • Relasjon mellom lærer og elev
  • Dialog, klargjøring, oppsummering
  • Lærers tilbakemelding til elever

Han viste også gangen i en tverrfaglig gruppeinnlevering om seksittallet i England ved bruk av Photo Story. Første ble lærer enig med elevene om kjennetegn på måloppnåelse på tre nivå. Elever leverte oppgave sammen med en egenvurdering (som bestod av svar på to spørsmål om (gruppe-)prosess og produkt). Denne ble kopiert inn sammen med vurderingen fra lærer. På denne måten var hele vurderingen samlet et sted, i karakterboka. Zachariassen mente dette var nok dokumentasjon i forhold til den pålagte skriftlige halvårsvurderingen elevene har krav på.

”Feedback is useless unless the students are able to do something with it” (Black & William)

Gode eksempler på bruk av Individuell Utviklingsplaner i it's learning var tittelen på Monika Solvigs (Hop ungdomskole, Bergen) foredrag. Inspirerende foredrag. Dette skal jeg gjøre noe aktivt med til høsten når jeg begynner med 8. klasse igjen Kommer tilbake til dette i et eget innlegg.

Vegard Andersen (Drammen videregående skole) snakket hovedsakelig om bruk av NDLA-lærestoff (i naturfag) inn i It’s learning. Trakk bl.a. frem at alt i NDLA er CC-lisensiert J.

NDLA inneholder f eks animasjoner, Simuleringer, eforelesninger, interaktve oppgaver og spill knyttet opp mot læreplanmpål fra videregående. Det er ingen funksjon for å levere direkte fra ndla inn i itsl. Andersen ba elevene benytte skjermdumper L. Det meste kan embeddes inn i f eks itslearning. (ligger embed-kode til høyre på alle sider.

Nok en inspirerende dag her i Bergen. Gleder meg allereder til i morgen.

Monday, April 12, 2010

Brukerkonferansen dag 1

- en slags oppsummering

Etter to foredrag av Fredrik Härén om kreativitet og om Norge som u-land, satt jeg i grove trekk igjen med at ”man kan ikke skape noe uten å kopiere noe” og at ”Norge må bli til et utviklingsland igjen”.
Arne Olav Nygård snakket om ulike tilnærminger til bruk av Internett, og var bl.a mye inne på
remixer og plagiering.

Gideon Sanders snakket om vansker ved en high school i Washington DC og sa bl.a. at ” undervisning handler ikke om at lærer skal lære fra seg og at elever skal lære av, det handler om å lære sammen.

Ellers nevnte It's learning selv litt om den kommende foreldrekontrollen, personlig bibliotek , sekvensiering og om extensions.

Etter det faglige påfyllet passet det godt å avslutte kvelden med en herlig konsert på Verftet med Turbostipend, som plagierte og kopierte en hel haug med åttitallslåter på et særdeles underholdene vis.