Wednesday, November 14, 2012

Hvordan få til en god og sikker dokumentflyt mellom elev, skole og hjem?


På skolen min sender vi ut månedsrapporter til foreldre. Her skriver elever og kontaktlærer på hvordan siste måneden har gått, både av faglig og sosial karakter.
Vi benytter Itslearning mye, og har prøvd å gjøre dette der. Problemet er at foreldre ikke har egen tilgang til Itslearning. Utfordringen består da i å få alle parter til å skrive inn i samme skjema. Erfaring tilsier at digitalt er best, først og fremst som en effektiviseringsgevinst i forhold til ransel-post  Dette skal gjøres samtidig som normale krav til personvern ivaretas.
Vi har prøvd at elever svarer på melding i Itslearning til lærer, som videresender til egen mail, for så å videresende per e-post til foreldre. Til slutt skal svar fra foreldre og andre arkiveres i elevmappen.
En annen vri vi har prøvd er å legge det ut som undersøkelse i Itslearning. Utfordringen da har vært å ”svare” på denne og få den hjem.
Det som egentlig har fungert best er å ha 1 stk A4 ark, der elevene skriver øverst, så kontaktlærer. Via skolesekken hjem til foreldre og tilbake til skolens arkiv. Som nevnt, er postgangen urimelig treg her.
Spørsmål til det store nasjonale lærerrommet er derfor: Hvordan få til en god og sikker dokumentflyt mellom elev, skole og hjem?

No comments: